Profil kanceláře

Kvalifikované právní poradenství velmi širokého záběru a vysokého odborného standardu
v oblastech práva obchodního
 (včetně problematiky obchodních společností), občanského,
rodinného, pracovního, správního, daňového, trestního,
 ústavního, práva veřejných zakázek apod.,
a to i v cizím jazyce, většinou v anglickém nebo německém
.

Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol. je největší právní kanceláří v Plzni, kdy působí na našem trhu
právních služeb stabilně, seriózně a bez jakýchkoliv otřesů již od roku 1990. Někteří advokáti jsou zapsáni
v seznamu rozhodců a vykonávají odpovědnou činnost rozhodců u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR,
dále někteří působí rovněž např. jako insolvenční správci v insolvenčních řízeních. Advokátní kancelář
účinně spolupracuje se zkušenými exekutory, účetními a daňovými poradci, konzultanty a auditory, notáři,
soudními znalci, odhadci, projektanty, psychology, psychiatry atd. Mezi společníky kanceláře se nacházejí
přednášející některých oborů práva mimo jiné i na Právnické fakultě v Plzni či členové vědeckých rad
vysokých škol, členové důležitých orgánů České advokátní komory či členové právních komisí
dodnes aktivně působící např. v zastupitelstvu města Plzně.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI ADVOKÁTY

Advokát

JUDr. Jaroslav Vovsík

Telefon
+420 377 333 529

E-mail
vovsik@akplzen.cz

Advokát

JUDr. Ludvík Rösch

Telefon
+420 377 333 524

E-mail
rosch@akplzen.cz

Advokát

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Telefon
+420 377 333 511

E-mail
kocina@akplzen.cz

Advokátka

JUDr. Ladislava Indrová

Telefon
+420 377 333 514

E-mail
indrova@akplzen.cz

Advokát

Mgr. Martin Vovsík

Telefon
+420 377 333 521

E-mail
mvovsik@akplzen.cz

Advokátka

Mgr. Jana Volrábová

Telefon
+420 377 333 526

E-mail
volrabova@akplzen.cz

Advokát

JUDr. Zbyněk Holý

Telefon
+420 377 333 516

E-mail
holy@akplzen.cz

Advokát

Mgr. Martin Pech

Telefon
+420 377 333 522

E-mail
pech@akplzen.cz

Advokát

doc. JUDr. et Mgr.Jan Brázda, Ph.D.

Telefon
+420 377 333 517

E-mail
brazda@akplzen.cz

Advokátka

Mgr. et Mgr.
Radka Linhartová

Telefon
+420 377 333 534

E-mail
linhartova@akplzen.cz