Profil kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

Kvalifikované právní poradenství velmi širokého záběru a vysokého odborného standardu
v oblastech práva obchodního (včetně problematiky obchodních společností), občanského,
rodinného, pracovního, správního, daňového, trestního, ústavního, práva veřejných zakázek apod.,
a to i v cizím jazyce, většinou v anglickém nebo německém.

Advokátní kancelář Vovsík, Rösch, Kocina a spol. je největší právní kanceláří v Plzni, kdy působí na našem trhu
právních služeb stabilně, seriózně a bez jakýchkoliv otřesů již od roku 1990. Někteří advokáti jsou zapsáni
v seznamu rozhodců a vykonávají odpovědnou činnost rozhodců u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR,
dále někteří působí rovněž např. jako insolvenční správci v insolvenčních řízeních. Advokátní kancelář
účinně spolupracuje se zkušenými exekutory, účetními a daňovými poradci, konzultanty a auditory, notáři,
soudními znalci, odhadci, projektanty, psychology, psychiatry atd. Mezi společníky kanceláře se nacházejí
přednášející některých oborů práva mimo jiné i na Právnické fakultě v Plzni či členové vědeckých rad
vysokých škol, členové důležitých orgánů České advokátní komory či členové právních komisí
dodnes aktivně působící např. v zastupitelstvu města Plzně.

SEZNAMTE SE S NAŠIMI ADVOKÁTY

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

advokát

T: +420 377 333 511
E: kocina@akplzen.cz

Mgr. Martin Vovsík

advokát

T: +420 377 333 521
E: mvovsik@akplzen.cz

Mgr. Jana Volrábová

advokátka

T: +420 377 333 526
E: volrabova@akplzen.cz

JUDr. Zbyněk Holý

advokát

T:  +420 377 333 516
E: holy@akplzen.cz

doc. JUDr.et Mgr. Jan
Brázda Ph.D, LL.M

advokát

T: +420 377 333 517
E: brazda@akplzen.cz

JUDr. Mgr.
Radka Linhartová Ph.D.

advokátka

Od 1.11.2021 advokátka na vlastní žádost pozastavila výkon advokacie.

Mgr. Jan Kocina

advokát

T: +420 377 333 536
E: jkocina@akplzen.cz

Mgr. Kristina
Formánková

advokátka

T: +420 377 333 533
E: formankova@akplzen.cz

JUDr. Martina Králová

advokátka

T: +420 377 333 515
E: kralova@akplzen.cz