AKTUALITY

1.12.2022
Oznamujeme, že rozhodnutím předsedy ČAK ze dne 4.11.2022 byl pozastaven výkon advokacie advokátovi JUDr. Ludvíkovi Röschovi, nar. 6.11.1954, se sídlem Malá 43/6, 301 00 Plzeň. Veškeré plné moci a účinky případného ustanovení právním zástupcem či obhájcem zůstávají zachovány. Za JUDr. Ludvíka Rösche ve všech věcech souvisejících s činností advokacie jedná na základě rozhodnutí předsedy ČAK ze dne 5.8.2022 určená zástupkyně Mgr. Kristina Formánková, advokátka, zapsaná v seznamu advokátů pod ev. č. 19524, se sídlem Malá 43/6, 301 00 Plzeň, e-mail: formankova@akplzen.cz.

30.11.2022