doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Advokát

Telefon: +420 377 333 511
Fax: +420 377 235 712
E-mail: kocina@akplzen.cz
Datová schránka: rvwg84z

Asistentka: Bc. Veronika Sýkorová
E-mail: sykorova@akplzen.cz

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

Jan Kocina je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1983, když ve stejném roce složil i rigorózní zkoušku a byl mu udělen titul JUDr. Poté pracoval jako advokátní koncipient a od roku 1986 do současné doby vykonává advokacii v Plzni. Je jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol. Od roku 1986 je nepřetržitě členem různých odborných a poradních orgánů České advokátní komory v Praze. Od roku 1994 pracuje jako akademický pracovník na Fakultě právnické ZČU v Plzni a od roku 2019 jako akademický pracovník na Panevropské univerzitě, fakultě Vysoké školy podnikání a práva v Praze. Je autorem celé řady odborných monografií a článků. Dlouhodobě zajišťuje školení advokátů, advokátních koncipientů a jiných subjektů na témata, která se dotýkají zejména trestního a obchodního práva. Kromě výkonu advokacie a pedagogické činnosti působí od roku 1995 jako rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze. Je členem odborných výborů ČAK a v minulosti byl členem i předsedou Komise právní a pro Statut města Plzně. V roce 2008 obhájil na Fakultě právnické ZČU disertační práci a byl mu udělen titul Ph.D. V roce 2014 byl jmenován rektorem Masarykovy Univerzity v Brně docentem v oboru trestního práva.

Vykonává generální praxi s níže uvedenou specializací

  • Hospodářské a daňové trestní právo
  • Zdravotnické právo
  • Právo obchodních společností se zajišťováním komplexních právních služeb
  • obchodní společnosti
  • Vymáhání pohledávek
  • Rozhodčí řízení
  • Správní soudnictví
  • Aplikace vysokoškolského zákona
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních