JUDr. Jaroslav Vovsík

Advokát

Telefon
+420 377 333 529

Fax
+420 377 235 712

E-mail
vovsik@akplzen.cz

Asistentka
Lenka Fenclova

E-mail
felenka@akplzen.cz

Datová schránka
dnifw9a

JUDr. Jaroslav Vovsík

Jaroslav Vovsík je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1971,
rigorózní zkoušku složil v roce 1978 a byl mu udělen titul JUDr. Od roku 1971 pracoval jako advokátní koncipient u Krajského sdružení advokátů v Plzni
a od roku 1973 pracoval jako advokát. Do současné doby vykonává advokacii v Plzni. Je jedním ze zakladatelů Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol.
Od roku 1990 je nepřetržitě členem Kontrolní rady ČAK v Praze a následně i předsedou zkušební komise při advokátních zkouškách.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Občanské právo
  • Ústavní právo
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních