JUDr. Ladislava Indrová

Home/JUDr. Ladislava Indrová
JUDr. Ladislava Indrová 2018-09-22T22:22:08+00:00

JUDr. Ladislava Indrová

Ukončila na vlastní žádost výkon advokacie k 31.12.2017.
Nástupcem advokátky ve smyslu § 27 odst. 4 zákona o advokacii
je JUDr. Mgr. Radka Linhartová, Ph.D.