JUDr. Ladislava Indrová

Home/JUDr. Ladislava Indrová
JUDr. Ladislava Indrová 2017-06-22T15:35:06+00:00

JUDr. Ladislava Indrová

Advokátka

Telefon
+420 377 333 514

Fax
+420 377 235 712

E-mail
indrova@akplzen.cz

Asistentka
Andrea Bubeníčková

E-mail
bubenickova@akplzen.cz

Datová schránka
uzahepv

JUDr. Ladislava Indrová

Ladislava Indrová je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Absolvovala studijní obor Právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1983, v následujícím roce složila rigorózní zkoušku a byl jí udělen akademický titul JUDr. Od roku 1993 je samostatnou advokátkou v Plzni. Od roku 1994 je společníkem v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol., kde absolvovala praxi advokátního koncipienta. Od roku 1998 je zapsána v seznamu rozhodců u stálého Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky v Praze, kde aktivně vykonává činnost rozhodce s rozšířenou způsobilostí pro úhradové spory ve zdravotnictví a pro spotřebitelské spory. V roce 2013 byla Sněmem České advokátní komory zvolena členkou kárné komise ČAK.

Vykonává generální praxi s výjimkou trestního práva se specializací

  • Obchodní právo
  • Občanské právo
  • Rodinné právo
  • Insolvenční právo
  • Pracovní právo
  • Správní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Komplexní poskytování právních služeb podnikatelům či obchodním společnostem v souvislosti s jejich podnikatelskou činností
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních