JUDr. Martina Králová

advokátka

Telefon: +420 377 333 515
E-mail: kralova@akplzen.cz

JUDr. Martina Králová

Je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Od roku 1996 studovala na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni, kde v roce 2001 absolvovala, následně složila doktorskou zkoušku a získala titul JUDr. Od roku 2001 pracovala jako právník na odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu v Plzni, specializace stavební a územní řízení, kde v roce 2002 složila zkoušku odborné způsobilosti pro úředníky se zaměřením na stavební řízení a správní řád. V roce 2011-2014 působila jako vedoucí oddělení veřejných zakázek Správy a údržby silnic, p.o., kde od roku 2014 vykonávala funkci právníka organizace. Od roku 2014 do roku 2015 byla členkou Komise pro přípravu Stavebního zákona při Poslanecké sněmovně ČR. V letech 2016-2020 působila jako členka Právní komise Plzeňského kraje. Od roku 2014 do současnosti vykonává funkci zastupitelky obce. Od roku 2018 do roku 2022 vykonávala koncipientskou praxi u Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2022 úspěšně složila advokátní zkoušky a od 01.02.2023 vykonává advokacii v Plzni a v Blovicích jako advokátka Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina. Od roku 2018 do současnosti vykonává pedagogickou činnost na Vyšší odborné škole zdravotnické v Plzni.
Jako advokátka poskytuje generální praxi s níže uvedenou specializací:

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

 • Občanské právo
 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Přestupkové právo
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Stavební právo

 • Veřejné zakázky

 • Právo ozbrojených složek

 • Zdravotnické právo

 • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních