JUDr. Zbyněk Holý

Advokát

Telefon: +420 377 333 516
Fax: +420 377 235 712
E-mail: holy@akplzen.cz
Datová schránka: akchh66

Asistentka: Zdeňka Pinkavová
E-mail: pinkavova@akplzen.cz

JUDr. Zbyněk Holý

Zbyněk Holý je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, a to v letech 1997 – 2002 a v roce 2002 získal akademický titul Mgr. Po absolvování Státní rigorózní zkoušky v roce 2002 získal akademický titul JUDr. V letech 2002 – 2005 pracoval jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2005 složil úspěšně advokátní zkoušky a od 1.1.2006 působí v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokát. V lednu roku 2017 byl Zbyněk Holý jmenován předsedou Komise právní a legislativní Rady Plzeňského kraje.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Ústavní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Poskytování komplexních právních služeb pro firemní klientelu a obce
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních