JUDr. Mgr. Radka Linhartová, Ph.D.

Advokátka

Od 1.11.2021 advokátka na vlastní žádost pozastavila výkon advokacie.

JUDr. Mgr. Radka Linhartová, Ph.D.

Radka Linhartová je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, a to v letech 2006 – 2011 a Filosofickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni (obor Politologie), a to v letech 2005 – 2010. V letech 2010 – 2011 pracovala nejprve jako právní praktikantka a posléze jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Majer & Partners. V roce 2012 byla krátce zaměstnána jako právnička Úřadu práce ČR – Krajské pobočky v Plzni. V letech 2012 – 2015 pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2015 úspěšně složila advokátní zkoušku a od 1.10.2015 působí v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokátka.
V roce 2016 úspěšně ukončila doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl jí udělen titul Ph.D. V roce 2017 získala rovněž na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze titul JUDr.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestní právo
  • Správní právo
  • Pracovní právo
  • Ústavní právo
  • Rodinné právo
  • Obchodní právo
  • Občanské právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních