Mgr. Jan Kocina

Advokát

Telefon: +420 377 333 536
Fax: +420 377 235 712
E-mail: jkocina@akplzen.cz
Datová schránka: hnsdw68

Asistentka: Bc. Veronika Sýkorová
Telefon: +420 377 333 511
E-mail: sykorova@akplzen.cz

Mgr. Jan Kocina

Mgr. Jan Kocina je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, a to v letech 2008 – 2013 a v roce 2013 získal akademický titul Mgr. Poté pracoval jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2016 složil úspěšně advokátní zkoušky a od 1.3.2017 působí v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokát.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Veřejné zakázky

  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních