Mgr. Jana Volrábová

Advokátka

Telefon: +420 377 333 526
Fax: +420 377 235 712
E-mail: volrabova@akplzen.cz

Asistentka: 
E-mail: 

Mgr. Jana Volrábová

Mgr. Jana Volrábová je advokátkou zapsanou u České advokátní komory. Absolvovala Právnickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni, a to v letech 1995 – 2000 a v roce 2000 získala akademický titul Mgr. Poté pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2004 složila úspěšně advokátní zkoušky a od 1.1.2005 působí v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokátka.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Občanské právo
  • Veřejné zakázky
  • Obchodní právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních