Mgr. Kristina Formánková

advokátka

Telefon: +420 377 333 533
E-mail: formankova@akplzen.cz

Mgr. Kristina Formánková

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Veřejné zakázky

  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních