Mgr. Kristina Formánková

advokátka

Telefon: +420 377 333 533
E-mail: formankova@akplzen.cz

Mgr. Kristina Formánková

Kristina Formánková je absolventkou Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni. Magisterské studium dokončila v roce 2013. Během studií se zúčastnila ročního pobytu na Manchester Metropolitan University ve Velké Británii, kde se zaměřovala na mezinárodní právo a právo smluvní. Po ukončení studií v roce 2013 působila na Ministerstvu spravedlnosti ČR, mezinárodním odboru trestním jako vrchní ministerský rada. Od roku 2017 pracovala jako advokátní koncipientka v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2020 složila advokátní zkoušky a je zapsána jako advokátka u České advokátní komory. Hovoří plynule německy a anglicky.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Občanské právo
  • Obchodní právo
  • Trestní právo
  • Přestupkové právo
  • Rodinné právo
  • Pracovní právo
  • Vymáhání pohledávek
  • Veřejné zakázky

  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních