Mgr. Martin Pech

Advokát

Telefon
+420 377 333 522

Fax
+420 377 235 712

E-mail
pech@akplzen.cz

Datová schránka
phkgngz

 

 

Mgr. Martin Pech

Martin Pech je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Od roku 1998 studoval na Fakultě právnické Západočeské univerzity v Plzni, kterou dokončil v roce 2003. V letech 2003-2005 působil mimo
oblast advokacie. Od srpna 2005 až do března 2006 byl zaměstnán jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři Mgr. Alice Valenzové a JUDr. Gustava Valenze. Od dubna roku 2006 do prosince 2008, kdy úspěšně složil advokátní zkoušku, byl advokátním koncipientem advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol. Od ledna roku 2009 působí v advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokát.

Martin Pech vykonává generální praxi, jeho specializací je však správní a trestní právo, a to zejména na úseku dopravních přestupků a trestných činů souvisejících s dopravou.
Ve svém volném čase se věnuje šachové hře, ve které dokonce v roce 2014 získal titul šachového krále České advokátní komory.

Vykonává generální praxi s níže uvedenou specializací

 • Trestní právo
 • Správní právo
 • Trestné činy a přestupky na úseku dopravy
 • Občanské právo
 • Rodinné právo
 • Obchodní právo
 • Směnečné právo
 • Pracovní právo
 • Ústavní právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Zastupování klientů v soudním a rozhodčím řízením
 • Zastupování klientů v insolvenčním řízení
 • Zastupování klientů v exekučním řízení
 • Zastupování klientů ve sporech s pojišťovnami