Mgr. Martin Vovsík

Advokát

Telefon: +420 377 333 521
Fax: +420 377 235 712
E-mail: mvovsik@akplzen.cz
Datová schránka: nftfw96

Asistentka: Gabriela Pařízková
E-mail: parizkova@akplzen.cz

Mgr. Martin Vovsík

Mgr. Martin Vovsík je advokátem zapsaným u České advokátní komory. Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, a to v letech 1993-1998, a v roce 1998 získal akademický titul Mgr. Poté pracoval jako advokátní koncipient v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. V roce 2001 složil úspěšně advokátní zkoušky a od té doby působí v Advokátní kanceláři Vovsík, Rösch, Kocina a spol. jako advokát. Od roku 2003 je zapsán v seznamu správců konkurzní podstaty a dne 30.11.2010 úspěšně složil státní zkoušku insolvenčního správce. Martin Vovsík dále úspěšně složil myslivecké zkoušky a zkoušky mysliveckého hospodáře.

Vykonává generální praxi, a to zejména v oblastech

  • Trestního práva
  • Občanského práva

  • Rodinného práva
  • Insolvenčního práva
  • Vymáhání pohledávek
  • Zákon o myslivosti

  • Zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních
  • Právo obchodních korporací