JUDr. Jaroslav Vovsík

advokát

JUDr. Jaroslav Vovsík
dne 25.11.2022 zesnul.
Nástupcem mu byl rozhodnutím
předsedy ČAK ze dne 8.12.2022
určen Mgr. Martin Vovsík.

JUDr. Ludvík Rösch

advokát

Dne 4.11.2022 byl
JUDr. Ludvíkovi Röschovi
s účinností od 26.10.2022
ze zdravotních důvodů pozastaven
výkon advokacie.
Zástupkyní mu byla určena
Mgr. Kristina Formánková.

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

advokát

T: +420 377 333 511
E: kocina@akplzen.cz

Mgr. Martin Vovsík

advokát

T: +420 377 333 521
E: mvovsik@akplzen.cz

Mgr. Jana Volrábová

advokátka

T: +420 377 333 526
E: volrabova@akplzen.cz

JUDr. Zbyněk Holý

advokát

T:  +420 377 333 516
E: holy@akplzen.cz

doc. JUDr.et Mgr. Jan
Brázda Ph.D, LL.M

advokát

T: +420 377 333 517
E: brazda@akplzen.cz

JUDr. Mgr.
Radka Linhartová Ph.D.

advokátka

Od 1.11.2021 advokátka na vlastní žádost pozastavila výkon advokacie.

Mgr. Jan Kocina

advokát

T: +420 377 333 536
E: jkocina@akplzen.cz

Mgr. Kristina
Formánková

advokátka

T: +420 377 333 533
E: formankova@akplzen.cz

JUDr. Martina Králová

advokátka

T: +420 377 333 515
E: kralova@akplzen.cz