JUDr. Jaroslav Vovsík

advokát

JUDr. Jaroslav Vovsík
dne 25.11.2022 zesnul.
Nástupcem mu byl rozhodnutím
předsedy ČAK ze dne 8.12.2022
určen Mgr. Martin Vovsík.

JUDr. Ludvík Rösch

advokát

Dne 4.11.2022 byl
JUDr. Ludvíkovi Röschovi
s účinností od 26.10.2022
ze zdravotních důvodů
pozastaven výkon advokacie.
Zástupkyní mu byla určena
Mgr. Kristina Formánková.

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

advokát

T: +420 377 333 511
E: kocina@akplzen.cz

Mgr. Martin Vovsík

advokát

T: +420 377 333 521
E: mvovsik@akplzen.cz