Advokátní koncipienti Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

advokátní koncipient

Mgr. Josef Veverka

Telefon: +420 377 333 539
E-mail: veverka@akplzen.cz