Advokátní koncipienti Advokátní kanceláře Vovsík, Rösch, Kocina a spol.

advokátní koncipientka

JUDr. Martina Králová

Telefon: +420 377 333 515
E-mail: kralova@akplzen.cz

advokátní koncipient

Mgr. Josef Veverka

Telefon: +420 377 333 539
E-mail: veverka@akplzen.cz